Omer Mei-Dan climbing in China.
Omer Mei-Dan climbing in China. (Courtesy photo)