Patrick Dethlefs.
Patrick Dethlefs. (Courtesy photo)